IEA: Utvecklingen för solenergi och vindkraft kommer gå mycket snabbare än förväntat

International Energy Agency (IEA) publicerade idag en reviderad prognos för solenergi och vindkraft som säger att utvecklingen kommer gå mycket snabbare än förväntat. Fri energi kommer passera kol, olja, gas och kärnkraft och bli den största energikällan i världen redan 2025! De kommande fem åren bygger världen ut solenergi- och vindkraftskapaciteten med 2400 gigawatt, lika mycket som Kinas befintliga energikapacitet.

IEA: Renewables 2022

Den prognosticerade ökningen är nästan 30 procent högre än för ett år sedan och en viktig orsak till uppväxlingen är Rysslands invasion av Ukraina. Men det som framförallt driver på utvecklingen är Kinas femårsplan, Europeiska Unionens REPowerEU och den amerikanska US Inflation Reduction Act.

Uppväxlingens stora hinder är tillståndsprocesser och elnätskapacitet. I utvecklingsekonomier handlar det även om ovisshet kring regler och politiska beslut. I många fattigare länder är den begränsade tillgången till finansiering den stora bromsklossen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *