Att få ut mer med samma eller mindre mängd energi

Vad händer

Svensk industri kan sänka sin elförbrukning markant och på kort tid. Genom att byta till moderna motorer, återanvända överskottsvärme från verksamheter och upprätta egna energilager som kan avlasta elnätet kan Sverige accelerera uppväxlingen till fri energi.

Vad har det för betydelse

Svensk industri skulle kunna effektivisera bort 4 TWh, eller drygt 3 procent av Sveriges el­användning varje år, bara genom att byta ut uttjänta motorer till dagens standard, som dessutom har kort återbetalningstid och sparar kronor och ören för den egna verksamheten.

DN Debatt. ”Industrin måste ta ett större ansvar i energikrisen”

Mellan raderna

När vi börjar mäta vår elförbrukning kan vi effektivisera den, täppa till de stora hålen och spara pengar. Då får vi också en bild av när det är smartast att lagra elektricitet. Fri energi är en kombination av produktion och lagring vilket görs bäst med klar information om nuläget och trender över tid.

Kontext

Av Sveriges totala elanvändning (140 TWh) används drygt en tredjedel (48 TWh) av industrin. Nästan hälften av den energin (45 procent) används av elektriska motorer. Närmare en halv miljon industrimotorer arbetar i svenska industrier, var och en av dessa motsvarar elförbrukningen från nio småhus per år.

DN Debatt. ”Industrin måste ta ett större ansvar i energikrisen”

Men…

Utvecklingstakten är dock låg och allmänheten förväntar sig att effektiviseringen ska ske av sig självt, att företagen har incitament att sänka sina kostnader genom en mer effektiv elförbrukning. Takten ökar men uppväxlingen skulle kunna ske mycket snabbare med rätt incitament och smartare användning av befintlig teknik.

I nyheterna

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *