En enklare modell för solenergi med snabbare etablering, mindre ytor och lägre kostnader

Vad händer

Erthos är ett självsäkert amerikanskt bolag som utvecklat ett nytt koncept för solenergi. Solpanelerna monteras direkt på marken. Installationen är enklare och går snabbare. Ingen teknik för styrning, vinkling eller avståndsbedömning. Färre kablar. Lägre vattenförbrukning. Hög resistens mot stormar.

Vad har det för betydelse

Ett företag som Erthos lanserar ett koncept som verkar närmast barnsligt men som kommer bli standard på vissa platser och under vissa förhållanden. Varje solpanel är inte längre en juvel som måste putsas med tandborste. När priserna sjunker börjar människor använda tekniken på nya sätt, bättre anpassat till verkliga förhållanden. På samma sätt ser vi mikrovind etableras i olika former och med olika processer, batterier i olika storlekar som används både på mikro- och makronivå. Fri energi utgår ifrån naturen och anpassar lösningarna till den, inte tvärtom.

Mellan raderna

“The question I asked when I started the company was: If the panel were free, what plant would you design? When that’s the case, the answer is obvious: You’d put them flat on the ground,”

panel costs are now below US$0.30/W in the U.S. marketplace. At that price, it’s still more efficient just to add more modules to make up for losses without tracking.

Jim Tyler, CEO of Erthos

Kontext

Utvecklingen av ny teknik för fri energi pågår dygnet runt året om i världens alla länder vilket är en orsak till att vi hela tiden ser nya sätt att producera, installera och använda solenergi och vindkraft. Den omfattande utvecklingen är också orsak till de snabbt sjunkande priserna.

Men…

  • Solceller som ligger platt på marken kommer inte generera lika mycket elektricitet som de som följer solljuset.
  • Ytan de ligger på kan inte användas till annat, som solbruk eller betesmark.
  • Underhåll där människor måste gå på solpanelerna är känsligare än de som har ytor mellan panelerna.

I nyheterna

4 kommentarer

Lägg till din

Lämna ett svar