Solenergi och mikronät ökar friheten för Australiens ursprungsbefolkning

Vad händer

I Marlinja, ett aboriginskt samhälle mitt i Australiens Northern Territory, har befolkningen tagit tillbaka makten över sin elförsörjning med hjälp av ett solcells- och batterinätverk.

Kontext

Tidigare var de boende i Marlinja bundna till förbetald elektricitet och hushållen hade inte rätt att montera solpaneler på sina tak. Nu har Marlinja Microgrid, ett nätverksanslutet solcellssystem med 100 kilowatts kapacitet och ett 136 kilowattimmars batteri, gett invånarna tillgång till billigare och mer tillförlitlig elektricitet.

Detta projekt, lett av den ideella organisationen Original Power tillsammans med Marlinjas lokalsamhälle, har pågått i fem år och visar en väg till en mer rättvis och demokratisk energiframtid.

Marlinjas invånare har länge varit helt beroende av ett gasverk 25 kilometer bort för sin elförsörjning.

For power, the community’s 60 residents and 18 households rely on a 25km feeder line from a diesel/gas hybrid plant in the nearby township of Elliott.

But like many Aboriginal communities in the Territory, access to that electricity also comes via an NT government mandated prepayment meter system.

As Mellor explains, this means that unlike post-paid billing customers, Marlinja residents need to go to the store to purchase top-up credits to keep up their power supply. If they run out of money, or time, the power goes off.

One Step Off the Grid: “A better way to live:” Indigenous-owned solar microgrid lights way for energy democracy

Marlinja Microgrid är ett konkret exempel på hur mikronät kan ge ursprungsbefolkningen och andra marginaliserade samhällen makt över sin egen energi. Mikronät är små, lokala elnät som kan drivas av fria energikällor som solenergi och vindkraft. De kan kopplas till det centrala elnätet eller fungera självständigt.

Marlinja’s Solar-Powered Community Centre

Vad har det för betydelse

Genom att ge lokala samhällen kontroll över sin elproduktion kan mikronät bidra till

  • Minskad energifattigdom: Mikronät kan ge tillförlitlig och prisvärd elektricitet i områden som inte har tillgång till det centrala elnätet.
  • Stärka ekonomisk egenmakt: Genom att sälja överskottsel kan lokala samhällen generera inkomster och skapa arbetstillfällen.
  • Friskare natur: Mikronät baserade på fria energikällor bidrar till att minska utsläppen av växthusgaser och bekämpar klimatförändringarna.

Marlinja Microgrid är en inspiration för andra samhällen som vill ta kontroll över sin energiframtid. Mikronät kan vara en kraftfull strategi för att skapa en mer rättvis och hållbar energilösning för alla.

Källor

Lämna ett svar