Elverktyg öppnar dörren till ett grönare samhälle

Vad händer

Enligt en ny amerikansk studie väljer människor som bytt från bensindrift till elektricitet på ett område att även byta på andra områden.

Kontext

Att byta till eldrivna verktyg i hemmet kan inspirera till en mer hållbar vardag och minskad användning av fossila bränslen. En ny studie från American Council for an Energy-Efficient Economy (ACEEE) visar att 72 procent av de som bytt till eldrivna gräsklippare också har installerat solceller på sina tak. Jämfört med de som inte har elverktyg är de också mer benägna att köra elbilar, installera energieffektiva apparater och kompostera sitt matavfall.

“Det verkar som att att ta steget att byta till elverktyg kan inspirera människor att göra mer för miljön i stort”

“Det kan vara en aha-upplevelse som får dem att inse att de har kontroll över sin energiförbrukning och att de kan göra en skillnad.”

ACEEEs forskningsdirektör, Steven Nadel

En annan studie, publicerad i Canary Media, visar att elverktyg kan vara en effektiv “inkörsport” till hemelektrifiering. Genom att installera solpaneler för att driva sina elverktyg kan husägare sänka sina elkostnader och bli mer energisolidariska.

“Eldrivna verktyg är en bra startpunkt för att minska din användning av fossila bränslen i hemmet”

“De är enkla att använda, effektiva och kan spara dig pengar.”

Canary Medias forskningschef, Julia Pollak

Vad har det för betydelse

Studier visar att bytet till elverktyg kan vara en katalysator för en grönare livsstil. Förutom att minska utsläppen av växthusgaser kan elverktyg också bidra till

  • Bättre hälsa: Eldrivna verktyg ger inte ifrån sig skadliga utsläpp som bensin- och dieseldrivna verktyg, vilket kan leda till bättre luftkvalitet och en minskad risk för luftvägssjukdomar.
  • Tystare drift: Eldrivna verktyg är betydligt tystare än sina bensindrivna motsvarigheter, vilket kan vara till stor hjälp för boende i tättbefolkade områden.
  • Lägre underhållskostnader: Eldrivna verktyg har färre rörliga delar än bensindrivna verktyg, vilket gör dem enklare att underhålla och ger dem en längre livslängd.

Källor

Lämna ett svar