2024 ser världen dubbelt så stora investeringar i fri energi som fossila bränslen

Globala utgifter på fri energi och infrastruktur är på väg mot 2000 miljarder amerikanska dollar i år trots höjda finansieringskostnader som försvårar nya projekt, framförallt i utvecklingsländer.

“Clean energy investment is setting new records even in challenging economic conditions, highlighting the momentum behind the new global energy economy. For every dollar going to fossil fuels today, almost two dollars are invested in clean energy,”

IEA Executive Director Fatih Birol

Investeringar i fri energi och fossila bränslen (2015-2024)

2000 miljarder amerikanska dollar (USD) kommer i år investeras i fria energiteknologier som solenergi, vindkraft, elbilar, elnät, energilagring, energieffektivisering och värmepumpar.

China will account for the largest portion of clean energy investment in 2024, an estimated USD 675 billion, driven by strong domestic demand across solar, lithium batteries and electric vehicles. It is followed by Europe with USD 370 billion and the US with USD 315 billion.

Renewables Now: Global clean energy spending to reach USD 2trn in 2024 – IEA

Investeringar i solenergi överträffar alla andra energikällor tillsammans

Investeringar i solenergi beräknas nå 500 miljarder USD, framförallt på grund av fallande priser på solpaneler. Investeringar i elnät ökar till 400 miljarder USD. Batterilagring ökar och når investeringar på 54 miljarder USD.

Vad har det för betydelse

Solenergi, vindkraft och batterilagring har ett fast grepp om den ekonomiska utvecklingen i världen. Investeringar i kol, olja och gas stannar upp. Uppväxlingen accelererar, från förbränning som värmer jordens atmosfär och skadar naturen till cirkulära teknologier.

Källor

Lämna ett svar