Små stegvisa förändringar dygnet runt, året runt

Igår skrev jag om Goldwind som säljer vindkraft och hur utvecklingen av fri energi sker kontinuerligt över hela världen.

En av flaskhalsarna för fri energi är tiden det tar att frakta och montera energiverktyg som turbiner, paneler och pumpar. Vi ser en frenetisk trend mot kortare etableringstider och metoder som att minska behovet av rampar och ställningar. Till exempel har en del företag börjat montera solpaneler direkt på marken. Kinesiska Goldwind har nu kortat tiden som krävs för att montera och sätta igång ett vindkraftverk till trettio timmar.

Grow Sverige: Etableringstakten ökar för havsbaserad vindkraft

Det här skiljer bränslen från teknologier. Bränslen “utvecklas” genom att gräva nya hål i marken, teknologier förbättras med små ändringar, insikter och förbättringar i alla led:

  • produktion,
  • distribution,
  • etablering och
  • återvinning

Ofta är ändringarna enkla och nästan självklara. Ofta handlar det om att anpassa teknologi till lokala förutsättningar.

Wikipedia: Agrivoltaics

Agrivoltaics är ett exempel på teknologi som gått från noll till hundra på ett par år. Det började som ett försök att generera elektricitet med solpaneler utan att ta plats från boskap eller spannmålsodling. Resultatet överraskade, jorden tog längre tid på sig att avdunsta vilket gav en bättre skörd. Forskare upptäckte att skuggan från solpanelerna hjälpte både djurliv och växtlighet. Tyska och franska vinodlare provade agrivoltaics och såg att solpanelerna skyddar druvorna. Nu mäter man skuggans vandring över växterna för att optimera solpanelernas elproduktion och inverkan på växterna.

En forskargrupp i Georgia i USA som försöker skapa tätare och mer effektiva batterier har testat att kombinera halvledarbatterier med aluminiumfolie som anod och fått fram bra resultat. Tidigare försök att kombinera aluminium med litiumjon- batterier har misslyckats helt.

Researchers have united two solar technologies to improve both efficiency and stability

Clean Technica: Linking Two Solar Technologies Is A Win-Win For Efficiency & Stability

Nya perovskit- solceller är dyrare att tillverka men ger mycket mer elektricitet än traditionella solceller. Forskare på Princeton har kopplat kiselbaserade solceller med perovskit i tandemceller vilket både ökar effektiviteten och ökar solcellens stabilitet. Skugga är annars ett problem för rena perovskitceller som lätt låser sig när solen går i moln.

Perovskit

Ränta på ränta

Över tid blir resultatet magiskt, en enorm mängd små justeringar och förbättringar testas och utvärderas och teknologin utvecklas nästan som en livsform. Varje framgång upprepas, dupliceras och sprids.

Att solenergi, batterilagring och vindkraft etableras globalt innebär att en gigantisk mängd företag, forskare och utvecklare ifrån jordens alla hörn gör små anpassningar, varje timme, alla dygn, året runt. Utvecklingstakten är explosiv och vi kan räkna med att fri energi kommer förändras och förbättras ännu snabbare än hittills.

Källor

Lämna ett svar