Det blåser alltid någonstans i Sverige

Ibland kommer en insändare som uttrycker något med osedvanlig klarhet. Jag upplever medborgare Ulf Nilssons inlägg som ett argument för fri energi mer än en kritik mot kärnkraft.

De påstår båda att det inte alltid blåser i Sverige. Troligen en antydan om att det inte blåser alltid just där de bor, vilket säkert är sant. Men det blåser alltid någonstans.

Vissa dagar mindre, andra mer. Men de producerade alltid energi.

Ulf Nilsson

Det blåser alltid någonstans i Sverige och elektricitet produceras dygnet runt. Följden av detta är, ju fler vindkraftverk vi installerar, desto mer stabil blir elproduktionen.

ju fler vindkraftverk vi installerar, desto mer stabil blir elproduktionen

Vad har det för betydelse

Elektrifieringen av världen handlar om kvantitet. Som Ulf Nilsson skriver blåser det alltid någonstans så tillförseln av elektricitet handlar om att sätta upp tillräckligt många vindkraftverk. Givetvis blir elnätet en flaskhals vid överproduktion men det är ett bra problem, då finns tillräckligt med elektricitet för att avsluta fossileran.

Vi behöver tillverka och montera tillräckligt med solpaneler, vindturbiner och energilager för att ersätta kolet, oljan och gasen. Vägen dit är lång och krävande men faktiskt ganska rak. Vi behöver bara öka takten.

Källor

1 kommentar

Lägg till din

Lämna ett svar