100 miljoner för snabbladdare med batterilager

Tack Rikard Berg Bretz för tipset 🙏

Vad händer

Trafikverket ger 100 miljoner kronor i ekonomiskt stöd för att bygga snabbladdare längs landets vägsträckor.

Kontext

Trafikverket ger ekonomiskt stöd för att bygga snabbladdare på vägsträckor där det saknas. I den här omgången ingår 30 vägsträckor, främst i de nordligaste länen och några i övriga delar av landet. Det totala stödet är cirka 100 miljoner kronor och varje laddstation får ett heltäckande investeringsstöd för bygget, men driften ingår inte.

En förändring jämfört med tidigare stöd är att laddstationen ska kunna leverera 150 kilowatt under tre timmar och att det kan göras med hjälp av batterilager.

– Batterilagren kan vara inbyggda i laddstationen eller stå bredvid. De laddas med låg effekt och tack vare batterilagret kan ägaren ansluta laddstationen till elnätet med en lägre effekt och därmed sänka sina driftskostnader. Sänkta driftkostnader tror vi ger större intresse för att sätta upp laddstationer på de sträckor som är kvar att täcka, berättar Hanna Eklöf, utredningsledare klimatfrågor vid Trafikverket.

Vad har det för betydelse

Elbilen tar över bilmarknaden. I september stod elbilar för 45 procent av nybilsförsäljningen i Sverige. Bristen på snabbladdare är fortfarande stor men kapaciteten för laddning hemma eller på jobbet har ökat snabbt.

Batterilagring på laddstationer är en bra modell för att åstadkomma snabbladdning längs större vägar med mindre trafikmängder. Om flera bilar vill ladda efter varandra i mer än tre timmar kanske 150 kilowatt inte räcker men sträckor med begränsad trafikmängd kommer inte drabbas av det speciellt ofta.

– De senaste åren har den publika laddningen blivit allt mer frekvent över hela landet. Trots det finns det fortfarande ”vita sträckor” längs de större vägarna som saknar snabbladdare. Ett nät av snabbladdstationer gör det möjligt för fler att köra på el genom hela landet, säger Hanna Eklöf.

I nyheterna

Lämna ett svar