Uppväxling till solenergi och vindkraft billigare än alternativen – IEA

Vad händer

Att accelerera uppväxlingen till solenergi, vindkraft och batterilagring kommer sänka energipriserna och hushållens levnadskostnader, enligt en ny rapport från IEA.

Kontext

Att minska jordens utsläpp till noll kräver stora investeringar i fri energi men det nuvarande energisystemet baserat på kol, olja och gas skulle kosta dubbelt så mycket om de fick fortsätta verka de kommande tio åren.

“The data makes it clear that the quicker you move on clean energy transitions, the more cost effective it is for governments, businesses and households,”

IEA Executive Director Fatih Birol

Kostnadsjämförelse 2022

IEA: Strategies for Affordable and Fair Clean Energy Transitions (Report)

Kostnader för bränslen, elektricitet, teknologier och material varierar mellan länder, politisk inriktning och marknadsförhållanden men analysen visar att fria energiverktyg som solpaneler och batterilager redan är konkurrenskraftiga över en livstid.

Clean energy technologies are often already more cost-effective over their lifespans than conventional fuels, with solar PV and wind the most economical options for new power generation.

Business Green: IEA: Accelerating clean energy transition can relieve global cost of living pressures

Många fria energiteknologier är kostnadseffektiva eftersom de kräver mindre underhåll och bränslen.

In 2023, governments worldwide spent around USD 620 billion (EUR 571bn) on subsidising the use of fossil fuels, well above the USD 70 billion that was spent on support for consumer-facing clean energy investments.

IEA: Rapid rollout of clean technologies makes energy cheaper, not more costly

IEA: Global energy bill per capita and as a share of GDP, 1980-2023

Vad har det för betydelse

Uppväxlingen till solenergi, vindkraft och batterilagring är en vinstaffär, för hushåll, kommuner, nationer och världsekonomin.

Källor

Lämna ett svar