Nya teknologier för långtidslagring utmanar litiumjonbatterier

Vad händer

Litiumjonbatterier har dominerat marknaden för energilagring men utmanas nu av teknologier som erbjuder kostnadseffektiv långtidslagring.

Bloomberg NEF presenterar i sin senaste rapport energilagringstekniker som termisk energilagring och komprimerad luft. Rapporten visar att dessa koncept börjar bli konkurrenskraftiga, särskilt för längre lagringstider.

Kontext

Flera teknologier för långtidslagring av energi (LDES) är tillräckligt mogna för att fungera på kommersiella marknader och leverera elektricitet i stor skala.

Bland dessa tekniker utmärker sig termisk energilagring och komprimerad luft. I genomsnitt har dessa tekniker en kostnad på 232 respektive 293 kronor per kilowattimme vilket är lägre än de 304 kronor per kilowattimme som litiumjonbatterier kostar för fyra timmars lagring.

En av de främsta fördelarna med LDES-teknologier är förmågan att lagra energi under längre perioder utan ökade kostnader för omvandling.

Kina leder utvecklingen med betydande investeringar och projekt i gigawatt-skala inom komprimerad luft och flödesbatterier.

I Europa och USA sker satsningar på en mängd olika LDES-teknologier, från gravitationsbaserad energilagring till nya typer av pumpkraftverk. Även om kostnaderna fortfarande är högre utanför Kina, finns det en stor potential för innovation och kostnadsreduktion genom ökad kommersialisering och stödjande politiska åtgärder. Ambitiösa klimatmål och högre kostnader för litiumjonbatterier driver utvecklingen av dessa alternativ.

Vad har det för betydelse

Teknologierna för långtidslagring kan få stor betydelse för uppväxlingen till fria energikällor. Litiumjonbatterier kommer spela en viktig roll men dessa nya lagringstekniker innebär både kostnads- och prestandafördelar som kan revolutionera hur vi lagrar energi. Politisk vilja och ekonomiska incitament kommer vara avgörande för att dessa tekniker ska nå sin fulla potential och konkurrera på bred front.

Källor

Lämna ett svar