Energilagring i Sverige

Batterilagring, pumpkraft, vätgas, termisk energilagring och komprimerad luft har utöver vattenkraft störst potential som energilagring i Sverige.

Pumpkraft

Pumpkraft, skiss

Pumpkraft är en teknik där vatten pumpas till högt belägna vattenmagasin. När vattnet släpps tillbaka genom turbiner genereras elektricitet.

Pumpkraft kräver inte nödvändigtvis vatten. I Indien har ett företag utvecklat pumpkraft med sand. Att lösningen inte behöver hantera vatten innebär att lagringen kan ske på många platser.

Batterilagring

Batterilagring har blivit alltmer populär och används för att lagra elektricitet, framförallt från solenergi och vindkraft. Northvolt och Ferroamp var tidiga exempel som fått sällskap av Tibber, Polarium, Sonnen, givetvis Tesla och fler.

Genom massiva investeringar i batteriproduktion och genom att utveckla avancerade batteriteknologier kan Sverige öka flexibiliteten och pålitligheten i energiförsörjningen. Batterilagring kan användas både på hushållsnivå och på samhällsnivå för att hantera variationerna i energiproduktionen. I Kalifornien har batterilager vid flera tillfällen i maj fungerat som största försörjningskälla till 40 miljoner invånare på en yta lika stor som Sverige.

Vätgas

Vätgas kan produceras genom elektrolys av vatten med elektricitet från solenergi och vindkraft. Vätgasen lagras och används för att producera elektricitet genom bränsleceller.

Termisk lagring

Termisk energilagring (TES) lagrar energi i form av värme. Värmen kan driva ångturbiner och genererar elektricitet. Det finns många tekniker för att lagra värme, här är två exempel.

Smält salt

Saltet smälter när det värms upp och stelnar när det svalnar. Denna process kan lagra stora mängder energi under långa perioder.

Fasförändringsmaterial

Vissa material kan ändra fas när de värms upp eller kyls ner, till exempel kolväten och hygroskopiska material.

Komprimerad luft

Elektricitet kan genereras från tryckluft som släpps ut ur en behållare för att driva en turbin. Tryckluften genereras med solenergi eller vindkraft, ja med vilket energislag som helst. Lagrad tryckluft är förutsägbart och lätt att planera.

Energy Storage News: Corre to deploy 320MW CAES long-duration energy storage facility for Eneco in Netherlands

Källor

Lämna ett svar