Energilagring inbyggd i fasaderna

Vad händer

Företaget som byggde Burj Khalifa har en plan att bygga skyskrapor med pumpkraft längs husväggar.

Kontext

EnergyVault

Infrastrukturen och höjdskillnaden finns på plats. Naturskyddsproblematik undviks. Lagring på samma plats som elektriciteten används. Med pumpkraft inbyggd i husväggar görs energilagring tillgängligt för hela stadsdelar.

What if a building could become a battery? We’ve partnered with Energy Vault to optimize its gravity energy storage system—where heavy blocks stored high, when released, create energy that can be converted into electricity

SOM

SOM är företaget bakom nya World Trade Center och världens högsta byggnad Burj Khalifa. EnergyVault bygger gravitationsbaserad energilagring. Nu har de två företagen börjat ett samarbete som går ut på att bygga in pumpkraft i husväggar. Syftet är att lagra energi i den byggda miljön och tillhandahålla elektricitet i närområdet.

Vad har det för betydelse

Grow har tagit upp denna idé men fysikens lagar gör att pumpkraft på hus blir närapå meningslös om höjdskillnaden är liten.

Grow Sverige: Energilagring är möjlig överallt där det finns höjdskillnader

Koncepten som SOM och EnergyVault utformat skulle kunna parera detta problem genom att bygga in energilagringen i skyskrapor. Idén behöver testas och sannolikt mejslas en del innan den kan nå massorna.

Källor

Lämna ett svar