Hur fungerar en bra laddstation

Vad händer

I kartläggningar anger elbilsförare säkerhet, tillförlitlighet och bekvämlighet som viktiga värden för laddstationer.

Kontext

I enkäter och undersökningar har elbilsägare och förare betonat några funktioner och kvaliteter för laddstationer. Elbilsförarens behov under färd påminner om behoven för bilen hemma.

  • Synlig plats, lätt att hitta
  • Vill känna säkerhet, till exempel med hjälp av kameror
  • Mycket belysning runt laddstolparna
  • Öppet dygnet runt

Toalett och rastplats är önskemål som flera nämner.

Having a little patch of grass and being able to have a picnic-style dessert while we charged was a bit of a victory dance.

Clean Technica: EV Charging Needs To Be A Lot Simpler

Under färden behöver föraren veta var det finns stationer, med hjälp av bilens GPS eller app för reseplanering.

Vid längre resor behövs en plan för laddningen som tar hänsyn till väder, temperatur, terräng och hastighet.

Fler stationer kommer givetvis göra stor skillnad, i synnerhet eftersom bilar laddar snabbast upp till 80 procent = mindre väntetid på laddstationen.

En standard behövs för betalning. Det är fortfarande obegripligt krångligt med olika system för olika företag.

Vad har det för betydelse

Tyvärr missar skribenterna det mest grundläggande. Helst vill vi inte tänka på laddning överhuvudtaget. Att ladda hemma över natten och på dagen medan du arbetar är oändligt mycket smidigare än att tänka på stationer och laddstolpar. Idén är förlegad om en station som något vi bryr oss om och tänker på, en kvarleva från fossilbränslenas århundrade.

Framtidens transporter är bilpooler som Aimo eller elsparkcyklar som Voi och det är uppenbart att användaren då inte behöver tänka på laddning eller tankning, det sköter företaget.

Så en bra laddstation är en du inte tänker på eller behöver ta hänsyn till, den är i praktiken osynlig.

Källor

Lämna ett svar