Vertikala vindkraftverk

Vad händer

Vertikala vindkraftverk har en horisontell axel, till skillnad från de vanligare horisontella vindkraftverken som har en vertikal axel. De är ofta mindre och kan placeras på marken eller på tak och kan generera elektricitet från alla riktningar, vilket gör dem mer flexibla än horisontella vindkraftverk.

Kontext

Vertikala vindkraftverk har funnits i många år men inte nått samma popularitet som horisontella vindkraftverk, framförallt beroende på begränsad effektivitet och hög tillverkningskostnad. Tekniken har dock förbättrats avsevärt de senaste åren och vertikala vindkraftverk blir alltmer populära.

Vertikala vindkraftverk kan placeras i trånga utrymmen, till exempel på tak eller i stadsmiljöer. De är också tystare vilket gör dem mer acceptabla i bostadsområden. De är också mer flexibla eftersom de kan generera elektricitet från alla riktningar.

Vad har det för betydelse

Vertikala vindkraftverk används för att generera elektricitet

  • på tak i städer
  • i jordbruksområden
  • i vattendrag
  • på öar

Fri energi utgår ifrån lokala förutsättningar och anpassas till naturen till skillnad från fossila bränslen som skövlar allt i sin väg. Vertikala vindkrafverk är ytterligare ett exempel på hur den fria energin är mer flexibel, snabb och fångar upp energi på nya, innovativa sätt.

I takt med att energilagring blir vanligare i hushåll och på arbetplatser kommer varje energikälla som kan fylla lagret bli meningsfullt.

I nyheterna

Lämna ett svar