Sveriges eltillförsel handlar i ökad utsträckning om fri energi

Sveriges elproduktion mellan 2016 och 2022 har två tydliga och välkända trender. Kärnkraftens andel har minskat och den fria energin har ökat. Solenergi står fortfarande för en liten andel av det totala men är det energislag som ökar snabbast och har gjort i flera år.

Eltillförsel i Sverige 2016- 2022

Terawattimmar (TWh)2016201720182019202020212022
Vattenkraft61,24363,93861,01264,62271,23673,60969,587
Kärnkraft60,54264,01265,80164,33347,26151,44450,063
Vindkraft15,42617,50716,63919,90227,58927,48333,072
Värmekraft14,30514,88615,04615,58612,82215,46615,292
Solenergi0000,4530,8051,1271,968
Källa: SCB/ Statens energimyndighet

Bildkälla: Karsten WürthUnsplash


Hur mycket är en terawatt?

Lämna ett svar