Vindkraftens elproduktion i Sverige (2001-2022)

Vindkraften i Sverige har på tjugo år etablerats från en knappt märkbar punkt i diagrammet till mer än en femtedel av landets totala elproduktion. I slutet av detta år 2023 kommer Sverige ha kapacitet att producera cirka tio terawattimmar mer än 2022. Den politiska debatten, och nyhetsmedias fokus på motståndet mot havsbaserad etablering, döljer en omfattande och explosionsartad utveckling av fri energi.

SCB: Tillförsel och användning av el 2001–2021 (GWh)
ÅrElproduktion (GWh)
2001482
2002608
2003679
2004850
2005949
2006988
20071 432
20081 996
20092 485
20103 502
20116 101
20127 165
20139 842
201411 234
201516 268
201615 479
201717 609
201816 623
201919 847
202027 526
202127 108
202233 072

2 kommentarer

Lägg till din

[…] Precis som i Sverige har vindkraften i Danmark ökat de senaste decennierna. Danskarna var dock tidigare ute och har åtnjutit fri energi från vinden i högre utsträckning än svenskarna. Anmärkningsvärt är att vindkraften utgör en mycket större andel av Danmarks totala elproduktion än den svenska, drygt fyrtiosju procent 2019 jämfört med Sveriges tjugo. […]

Lämna ett svar