DN Debatt. ”Regeringen bjuder in till nationellt klimatmöte”

Nej till havsbaserad vindkraft, eller? Den högerkonservativa regeringens fokus på kärnkraft verkar faktiskt inte utesluta satsningar på solenergi och vindkraft. Tvärtom har retoriken ändrats till mer och mer positiva ord om fri energi. I programförklaringen för det nya Klimat- och näringslivsdepartementet skriver de så här:

Mer sol och vindkraft.  I budgeten tog vi de första stegen mot ökad solproduktion genom ökat avdrag för hushåll att installera solceller. Under mandatperioden beräknas produktionen från vindkraft öka med 50 procent, samtidigt som incitamenten för kommuner att säga ja till ny etablering stärks. Den 1 januari tillför regeringen resurser för att effektivt kunna hantera det ökande antalet ansökningar om att bygga havsbaserad vindkraft.

DN Debatt. ”Regeringen bjuder in till nationellt klimatmöte”

Så till den 👇 som trodde att regeringen kommer motarbeta havsbaserad vindkraft

“Den 1 januari tillför regeringen resurser för att effektivt kunna hantera det ökande antalet ansökningar om att bygga havsbaserad vindkraft.”

Industrins inflytande på regeringen är mycket starkt och detta är deras mest angelägna önskemål så det vore anmärkningsvärt om en marknadstillvänd högerregering väljer att röra sig i en annan riktning. Valretorik och samhällsdebatt är en sak men när hela landet skriker efter elektricitet väljer regeringen att satsa på det de kan leverera innan nästa val.

I nyheterna

Lämna ett svar