A grid of grids

Lokala elnätverk, till exempel mellan ett par villor eller mellan gårdar i en by, har nu börjat koppla ihop sig och dela elektricitet med varandra. I Sverige har vi en ny lag som tillåter delning av elektricitet. I USA testar militären att koppla elnätverk till varandra för att kunna garantera stabilitet och säkerhet.

Men vad spelar det för roll? Vad är skillnaden mot det nationella elnätet? Jo det handlar om att börja bygga ett nytt elnät… underifrån.

När hushåll och bostadsrättsföreningar använder fri energi minskar deras beroende av elnätet. Batterier avlastar elnätet och ger användaren kontroll över sin energi. Vindkraft och solenergi kan ägas och kontrolleras av små aktörer. När vi kan koppla samman små elnät får vi medborgare tillgång till en viktig komponent i framtidens energinätverk. Löst sammankopplade energiverktyg innebär att

 • Elnätet blir mer rörligt och dynamiskt, inte bara kablar nedgrävda i marken.
 • Batterier kan koppla sig till batterier.
 • Autonoma verktyg kan leta upp elnoder och ladda sina batterier, tänk en självgående gräsklippare som laddar från vilket eluttag som helst.
 • Energiverktyg börjar tala med varandra.

Vehicle to Grid, elbilar som används för att ladda elnätet är ett annat exempel på samma fenomen, att koppla och överföra elektricitet till de farkoster, hus och prylar som passar våra behov.

I förlängningen innebär det att vi kan koppla samman

 • hushåll
 • kvarter
 • stadsdelar
 • kommuner
 • tomtmark
 • bilar och bussar
 • tåg och cyklar

to enable bidirectional flow between multiple interconnected microgrids — a grid of grids

Microgrid Knowledge: Emera and Sandia test DC power conversion to achieve grid of grids

The microgrid’s hierarchical design sets it apart from traditional microgrids. Because control and integration happen at multiple levels, parts of the installation can run independently, in combination with other parts or in conjunction with the traditional power grid.

Microgrid Knowledge: Emera and Sandia test DC power conversion to achieve grid of grids
Microgrid, a grid of grids

Ett svar på ”A grid of grids

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *