Batterierna börjar prata

I ett öppet möte om Jonas Birgerssons och Mathias Sundins projekt Energisamhället diskuterade gruppdeltagarna en mängd frågor, bland annat

  • hur en hembatteri- reform skulle kunna se ut
  • vad som behövs för att förverkliga visionen om att kunna erbjuda all el ett hushåll behöver till ett lågt fast pris
  • ett manifest och
  • protokoll (regler) för kommunikation mellan batterier

Det blir fler träffar, tror de planerar ett fysiskt möte i Stockholm i november. Projektet är öppet för alla intresserade så anmäl dig här.

P2P- energi

På Chalmers har forskare i data- och energiteknik börjat formulera idéer för hur energi kan distribueras effektivt i ett P2P-nätverk (peer to peer).

In the context of sharing renewable energy resources, Peer-to-peer (P2P) systems have been shown to be beneficial for pro- and consumers through reductions in energy cost while being attractive to grid or service provider, by e.g. being able to better regulate load-balancing of distributed energy resources, providing higher local self-sufficiency and/or reducing the peak demand. Organizing the sharing into P2P setups can be leveraged as a way to optimize the cost-benefits from distributed resources. This has been shown to be the most efficient (in terms of cost and exchange of data) when small-scale independent communities are used matching together one prosumer with a small group of consumers without energy resources.

Chalmers: DEEP: Dynamic and Efficient Energy-sharing P2P networks

Protokoll

Skiftet från ett helt elnätsbaserat system till batterilagring i bostäder, kvarter och hela stadsdelar innebär ett nytt sätt att se på elektricitet. När batterier pratar med varandra kan vi börja forma ett elnät underifrån, mellan grannar och stadsdelar. Vi tar tillbaka kontrollen över elproduktion och distribution.

Jag föreslog på mötet att vi behöver ett protokoll för kommunikation mellan batterier på samma sätt som vi har protokoll för epost och webbsidor. Protokoll är datalingo för en lista med regler.

In networking, a protocol is a standardized set of rules for formatting and processing data. Protocols enable computers to communicate with one another.

Cloudflare: What is a protocol? | Network protocol definition

och kunde inte hålla mig utan började skissa på det när jag kom hem 💡

open energy protocol

open energy protocol (open) är en uppsättning regler för kommunikation mellan batterier. Protokollet visar vilken information som överförs när batterier kommunicerar, till exempel vilka signaler ett batteri skickar när det tar emot elektricitet, batteriets lagringskapacitet, överföringshastighet, vad det kan ta emot och skicka.

Syftet med protokollet är att batterier ska kunna kommunicera med varandra och att överföring av elektricitet kan ske både till och från ett batteri.

Bildkälla

1 kommentar

Lägg till din

Lämna ett svar