Maktskiftet har börjat

Det tar tid. Leverans av solpaneler till ett tak i Sverige har ett halvårs väntetid, för många tar det ett helt år. Vi läser dagligen om hushåll som investerar i solenergi och tålmodigt väntar på montering. Och varför tar det tid? Efterfrågan har skjutit i höjden på grund av elpriserna men också på grund av att människor vill ta sig ur beroendet, av oförutsägbara prishöjningar, av ständigt ökade nätavgifter och bensinpriserna som alltid verkar fortsätta upp. Sverige genomgår för första gången ett maktskifte på energiområdet. Vi är på väg mot ett friare samhälle.

– Jag känner mig lyckligt lottad att vi har haft råd att göra den här investeringen. Det som skiljer nu är att jag kan välja exakt när jag vill köpa och sälja. Med de här elpriserna lönar det sig verkligen! Inatt köpte jag in el för tio öre och på dagen kan jag sälja för tre kronor och femtio öre. Jag kan sälja el både direkt från panelerna och från batterierna.

ETC: Villaägaren berättar – tjänar tusentals kronor på att sälja solel

Skiftet handlar om vem som kontrollerar elektriciteten. Sedan tidigt nittonhundratal när elektricitet började dras ut till svenska hushåll har kontrollen alltid funnits hos storbolagen och staten, de som ägt produktion och distribution, kraftverken och elnätet. I samband med uppväxlingen till fri energi (solenergi, vindkraft, batterilagring) flyttas makt till hushåll och bostadskvarter, solpanel för solpanel, batteri för batteri.

Förändringen innebär att kostnaderna blir mer förutsägbara, elektricitet som levereras i ett paket har ett fast engångspris till skillnad från dagens elabonnemang där taxametern klickar för varje kilowattimme som förbrukas. Förutsägbara kostnader ger människor ökad kontroll.

Många har redan börjat vänja sig vid klar information om den egna elförbrukningen och kanske även elproduktionen. Operatörernas notoriskt svårgenomträngliga fakturor är på väg att ersättas av användarvänliga appar som förser BRFen och hushållet med rikliga data, om förbrukning, tillgänglig kapacitet, jämförelser och prognoser med mera. Kunskap är frihet.

– Med batterilagring har det blivit ett maktskifte mellan solcellsägarna som producerar elen och nätbolagen. Villaägarna har blivit en motpart på lika villkor. Med ett batteri kan producenterna välja när de vill släppa ut elen på marknaden.

ETC: Villaägaren berättar – tjänar tusentals kronor på att sälja solel

Vi såg en liknande förändring när de stora, traditionella mediehusen fick sällskap av World Wide Web. Plötsligt kunde allmänhetens röst höras på ett sätt som aldrig tidigare varit möjligt. Energimarknaden har kontrollerats av fossilindustrin som styrt samhällsutvecklingen mot ökad profit, oavsett konsekvenserna för människor och klimat. Men människor har börjat ta kontroll över sina liv, ta tillbaka makten över agendan och energiflödena. Nu ser vi att uppväxlingen mot fri energi tar fart även i Sverige.

2 kommentarer

Lägg till din

[…] Skiftet från ett helt elnätsbaserat system till batterilagring i bostäder, kvarter och hela stadsdelar innebär ett nytt sätt att se på elektricitet. När batterier pratar med varandra kan vi börja forma ett elnät underifrån, mellan grannar och stadsdelar. Vi tar tillbaka kontrollen över elproduktion och distribution. […]

Lämna ett svar