Energisamarbete mellan bostäder – morgondagens infrastruktur

Dagens Nyheter rapporterar idag om en hyresgästförening i Kalmar som vill bygga ett mikronät och har satsat på nya tak, fönster, värmepumpar, återvinning av värme från ventilationen samt solpaneler. Mikronätet innebär att föreningen delar elektriciteten från solpanelerna med hyresgästerna och först därefter skickar överskottet till elnätet.

På grund av juridiska komplikationer har investeringen i solenergi fått vänta men vi kan se föreningens satsning som exempel på hur de flesta kvarter i landet kommer fungera.

  1. Minskat beroende av elektricitet och värme utifrån genom att täppa till de mest självklara hålen, till exempel takisolering.
  2. Ersätt gammal utrustning med effektiva energiverktyg som luftvärmepumpar, solpaneler och batterilagring och som ökar kvarterets oberoende.
  3. Stärk den egna förmågan att producera och distribuera elektricitet och värme. Samarbeta först mellan hushåll och använd elnätet sen, när det behövs.
  4. Använd ny infrastruktur för elbilsladdning, backup vid strömavbrott och att sälja elektricitet till operatörerna.

Mikronät?

Ett mikronät är en elledning som kopplar ihop flera närliggande byggnader och anläggningar, men med endast en anslutning till det lokala elnätsbolaget.

Genom mikronätet kan till exempel solceller på en byggnad förse flera byggnader med el.

Det går även att koppla ihop ett elnät till flera fastigheter, men då måste varje enskild fastighet ha en anslutning till det lokala elnäts­bolaget.

Dagens Nyheter: Fakta om mikronät

Lämna ett svar