Vindkraften i Sverige byggs ut i den högsta takten någonsin

Grow har nämnt det tidigare, svensk vindkraft byggs ut som aldrig förr. Enligt branschorganisationen Svensk Vindenergi har Sverige byggt motsvarande femton terawattimmar mellan 2020 och 2022 och lika mycket till kommer etableras de kommande tre åren. Däremot är det oklart vad som händer efter 2025, stryps tillstånden eller kommer priserna sjunka så mycket att alternativen tappar sin attraktionskraft?

ÅrBeställd vindkraft (watt)Beställd vindkraft (gigawatt)
20211 432 000 0001,432
20222 441 000 0002,441
20231 537 000 0001,537
20241095 000 0001,095
20251 085 000 0001,085
Svensk Vindenergi: Statistics and forecast wind power Sweden Q3 2022 (pdf)

Det finns ca femton vindkraftsprojekt som har fått tillstånd på drygt 1 300 megawatt (MW) där man närmar sig investeringsbeslut. Om alla de projekten blir verklighet kommer de tillsammans tillföra ca 4,3 TWh el inom 3–4 år. Det är lika mycket som gruvnäringens elanvändning.

Tomas Hallberg, ansvarig för tillståndsfrågor, Svensk Vindenergi

Svensk Vindenergi: Rekordstark vindkraftsutbyggnad – till 2025

Bildkälla


Ps. “Hotet” mot vindkraften förekommer framförallt i medierna (sociala och nyheter) och i debatten, inte på land eller till havs 😉 Ds.

1 kommentar

Lägg till din

Lämna ett svar