Vindkraften ökade med 42% januari till augusti 2022 jämfört med samma period 2021

Nya siffror från SCB visar att elproduktionen från vindkraft i Sverige ökat från 15,95 terawattimmar för perioden januari- augusti 2021 till 22,691 terawattimmar för perioden januari- augusti 2022, en ökning med 42%. Om trenden håller, för årets första åtta månader, kommer vindkraften leverera 40 terawattimmar elektricitet 2022, en ökning med 45% på ett år!

Terawattimmar (TWh)2022202120202019
Januari4,2251,6263,5141,840
Februari3,6362,4133,0512,086
Mars3,3193,0132,9752,375
April2,6992,6992,5031,326
Maj2,7681,4901,6681,409
Juni1,8561,2571,1521,357
Juli2,2501,5541,7701,055
Augusti1,9381,8981,2041,197
Totalt (januari- augusti)22,69115,95017,83712,645
Källa: SCB/ Statens energimyndighet

Bildkälla


Vindkraftverk i Sverige genererade 3,88 gigawatt elektricitet per timme mellan januari och augusti 2022.

1 kommentar

Lägg till din

Lämna ett svar