Hållbart byggande

Growmedlemmen Staffan Schartner driver företaget omniplan som utvecklar hållbara byggnader och är en nyckelaktör i etableringen av byggemenskaper i Sverige. Staffans projekt söker investerare och erbjuder våningsplan i rena trähus.

Varje våning på 235 m2 är helt ren förutom 4 pelare. Huset är ett rent trähus, från topp till tå, helt utan ohållbara material som stål, betong, plastisolering mm. Självklart med solpaneler och smarta energilösningar.

Staffan Schartner på omniplan

Projektet genomförs som en byggherregemenskap där man köper ett våningsplan och själv bestämmer hur det ska användas; som bostäder, kontor, en vårdcentral, ett B&B, en terapimottagning, ett kollektiv – eller en blandning.

Staffan Schartner på omniplan

Hållbarhet gäller inte bara materialval och byggmetoder utan även att vara en del i den urbana hållbarhet som handlar om allmänna platser och byggnaders relation till det offentliga.

Byggemenskap

En byggemenskap är en grupp människor som utifrån sina egna ambitioner tillsammans planerar, låter bygga och sedan använder en byggnad. Läs mer på www.byggemenskap.se

omniplan

Kontakt

Kontakta Staffan Schartner på staffan.schartner@omniplan.se eller i Grows Facebookgrupp.

Lämna ett svar