Potentialen för solenergi i Sverige

Solenergi står idag för en procent av Sveriges elproduktion, ungefär 1,5 terawattimmar, men har potential att öka till 50 terawattimmar enligt analytikern Johan Lindahl vid internationella energiorganet IEA.

“Solkraft kan bidra betydligt mer”

Sveriges Radio: Forskare: “Solkraft kan bidra betydligt mer”

Det intressanta med solceller är att man kan ha dem från en kvadratcentimeter i små elektronikapparater till kvadratkilometer efter kvadratkilometer som kanske har snarare i öknen.

Sveriges Radio: Solen är det stora svaret på energifrågan, säger forskare

Tony Seba från RethinkX är inne på samma spår och har kommit fram till att alla jordens samhällen bör satsa stort på fri energi (solenergi, vindkraft, batterilagring) och att det kommer vara det samhällsekonomiskt smartaste och ge oss utdelning många gånger om, i livskvalitet, hälsa, ekonomi och frihet. Bland annat visar han hur överskottselektricitet både ger oss frihet och möjligheter att utveckla samhället på hittills otänkbara sätt. När elektricitet och värme produceras utan bränsle blir hushållens och industrins energikostnader fasta och förutsägbara.

Varför är solenergi rätt att satsa på?

Klimatkrisen har orsakats av att människor endast agerat för egen vinning och skapat problem som drabbat andra. Lärdomen är att vi ska agera på ett sätt som stärker och skyddar människor, inte skadar. Med våra handlingar visar vi att vi bryr oss om varandra.

Solenergi stärker hushåll, föreningar och kommuner och gör samhället mindre sårbart. Det ger medborgare egna medel att hantera strömavbrott, samarbeta med grannar och minska trycket på det nationella elnätet. Solenergi ger människor energi på sätt som inte skadar naturen, som ger oss möjlighet att sluta sopa problemen under mattan och börja ta ansvar för våra handlingar.

Lämna ett svar