Handling är bästa motmedlet

Vad händer

Klimatforskarna Michael Mann och Katherine Hayhoe uppmanar dig att använda din röst för att förespråka förändring genom att rösta, utöva påverkan, utöva aktivism och initierad dialog.

Kontext

Planeten blir varmare och effekterna av det blir värre. Förra året var det varmaste året sedan människan började mäta atmosfärens temperatur och mänskligheten upplevde det största antalet klimatkatastrofer någonsin. Kanadas skogsbränder slog rekord 2023 och började igen redan i februari.

Vi lever i en prekär situation.

Trots att effekterna blir värre noterar Mann och Hayhoe att allmänhetens oro minskar. I synnerhet yngre människor känner hjälplöshet och vet inte hur de ska hantera klimatkrisen.

Utsläpparna är förstås nöjda med detta, förvirring och rädsla gör människor passiva. Många journalister förvärrar omedvetet situationen genom att upprepa de idéer som leder till passivitet.

Doom and gloom get the most clicks on social media, research shows. This week, a trending topic on X is “record CO₂ surge: climate crisis accelerates”. What is actually happening is that we have gone through a major El Niño event that contributed to the global heat of the past year and to a temporary release of carbon dioxide into the atmosphere, leading to a spike in atmospheric CO₂ concentrations.

Misrepresenting every observation as an “acceleration” of the climate crisis reinforces the false notion that the problem is spinning out of control.

Sustainable Views: The antidote to doom is doing

Det som avgör var vi hamnar är inte fysiken eller teknologin. Vi har det vi behöver för att minska utsläppen. Hindren är 100 procent politiska och ekonomiska. Såna hinder kan vi ta oss förbi.

Existing policies and actions already in progress are estimated to limit warming to between 2.5C and 2.9C. Adding in current pledges and targets would limit this to around 2.1C. If the net zero goals of 140 countries were achieved, warming would be around 1.8C. Only a path of rapid societal decarbonisation at this point could keep warming below 1.5C.

Sustainable Views: The antidote to doom is doing

Vad har det för betydelse

Unadulterated bad news catches our attention — but lacking any guidance on what to do about it, social science shows it is the worst way to motivate people to act.

Sustainable Views: The antidote to doom is doing

Samhällsvetenskaper och humaniora visar tydligt att det viktigaste en människa kan göra för att stoppa klimatkrisen är att använda sin röst och påverka för förändring. Vi ska givetvis rösta i val men vi kan göra mycket mer. Vår plikt är att aktivt påverka, forma och informera. Människor som agerar för att påverka har åstadkommit massiva samhällsskiften förut och kan göra det igen.

2024 är året då koldioxidutsläppen börjar minska, framförallt på grund av uppväxlingen till solenergi och vindkraft. Städer, länder och företag i hela världen kan lösa krisen och data visar att vi behöver agera snabbt och beslutsamt. Framtiden är i våra händer.

Källor

Lämna ett svar