‘No miracles needed’

Vad händer

Professor Mark Jacobson vid Stanforduniversitetet i USA publicerar i dagarna sin senaste bok “No Miracles Needed” om hur vindkraft, solenergi och vattenkraft kan ge oss rikligt med billig energi, mer än tillräckligt för att stoppa koldioxidutsläppen som driver klimatkrisen. Han vänder sig mot de som argumenterar för koldioxidinfångning och biobränslen, som IT-miljardären Bill Gates.

Carbon capture and storage, biofuels, new nuclear and other technologies are expensive wastes of time

The Guardian: ‘No miracles needed’: Prof Mark Jacobson on how wind, sun and water can power the world

Kontext

Mark Jacobson betonar att vi bör fokusera på det vi har, och använda och sprida det så snabbt som möjligt. En konsekvens av att vi sprider teknologier är en snabbare utveckling av solpaneler, batterier och elbilar.

“Bill Gates said we have to put a lot of money into miracle technologies,” Jacobson says. “But we don’t – we have the technologies that we need. We have wind, solar, geothermal, hydro, electric cars. We have batteries, heat pumps, energy efficiency. We have 95% of the technologies right now that we need to solve the problem.” The missing 5% is for long-distance aircraft and ships, he says, for which hydrogen-powered fuel cells can be developed.

He is not just talking about a shift to 100% renewable electricity, but all energy – and fossil fuels still provide about 80% of that today.

The Guardian: ‘No miracles needed’: Prof Mark Jacobson on how wind, sun and water can power the world

Energilagring kan till exempel lösas med batterier, pumpkraft, svänghjul, tryckluft eller gravitation. Batterier kommer med största sannolikhet dominera denna marknad men olika lösningar passar olika bra beroende på plats och kontext. Elbilar kan fungera som kortidslager för elektricitet och balansera elnät och hantera effektbrist.

Vad har det för betydelse

Det här betyder att 100% fri energi inte bara är görbart utan väsentligt billigare än alternativen. Hushållens elräkningar blir mindre, i snitt faller kostnaden med 63% enligt Jacobson. Elbilar, värmepumpar och elektrifierade industriella processer är mycket mer effektiva än fossila motsvarigheter som slösar bort en stor del av energin i värmeförluster. Lägg till välisolerade byggnader, ingen mer borrning eller gruvdrift efter kol, olja o gas så blir resultatet mycket lägre energianvändning.

Mellan raderna

“The No 1 barrier is that most people are not aware that it’s possible. My job is trying to educate the public about it. If people are actually comfortable that it’s possible to do, then they might actually do it.”

The Guardian: ‘No miracles needed’: Prof Mark Jacobson on how wind, sun and water can power the world

Jacobson bekräftar också att mineralåtgången vid tillverkning av solpaneler, vindkraftverk och batterier medför en stor förbättring jämfört med idag. Slutet för utvinning av fossila bränslen innebär en historisk minskning av råvaruexploatering.

“The total amount of mining that’s going to be needed for wind, water, solar, compared to [the] fossil fuel system, is much less than 1% in terms of the mass of materials.”

Prof Claudia Kemfert, at the German Institute for Economic Research, who has advised the German government and European Commission, says: “[The book] shows impressively that numerous crises can be killed with one stone, without us having to wait for miracles.”

The Guardian: ‘No miracles needed’: Prof Mark Jacobson on how wind, sun and water can power the world

Jacobson remains optimistic: “There is a technical and economic solution to the climate, air pollution and energy security problems we face. But we do have major challenges in trying to implement that solution. The challenges are getting the political willpower to focus on a narrow set of solutions that we can implement quickly. The vested interests are very much a problem because they are pushing this ‘all of the above’ approach.”

The Guardian: ‘No miracles needed’: Prof Mark Jacobson on how wind, sun and water can power the world

I nyheterna

Lämna ett svar