Vilken energi är egentligen fri?

Exxon, ett av världens största oljebolag, har startat en reklamkampanj som lyfter bensinbilen i kontrast till elbilen. Elektricitet visualiseras med en massa tjocka elkablar. Alla på kontoret släpar på dessa kablar som matar elektricitet till datorer och annan kontorsutrustning. Först när en bensinbil glider förbi ser vi en apparat utan sladdar. Frihet.

Exxon använder här ett gammalt PR- trick, att framställa sin egen svaghet som en styrka.

ExxonMobil marknadsför bensinbilen som frihetssymbol jämfört med allt eldrivet som alltså sitter fastlåst i elkablar. Överraskande ja men de använder associationen till bilen som frihetssymbol, något människor upplevt sedan 1920- talet.

Men elbilen har ju batteri, inte sladdar?

Märk väl att det inte finns en elbil med i filmen. Då skulle det bli uppenbart att en elbil inte släpar på en massa sladdar. Elbilar drivs av batterier = inga sladdar, ingen fångenskap. Om något är elbilen en större frihetssymbol än sin bensindrivna föregångare.

Vilka kvaliteter har bensin jämfört med elektricitet?

Vi gör en snabb jämförelse mellan energiformerna bensin och elektricitet.

BensinElektricitet
Kan den delas från ett fordon till ett annatNejJa
Kan den få sin energi direkt från naturenNejJa
Hur många platser kan energin tillföras från300030 000
Är driftkostnaden förutsägbarNejNja
Kan energin överföras till andra apparaterNejJa

Elbilar erbjuder ett mycket friare liv där vi inte bara blir mer oberoende av oljestater och fossilindustrin utan även kan samarbeta med varandra och lösa många av dagens problem på egen hand.

På en fråga i Facebookgruppen vad jag menar med fri energi hänvisade jag till information på Grows hemsida samt en kort förklaring att det handlar om fri som värdering, inte gratis eller ett funktionellt perspektiv.

Jag använder uttrycket primärt som moralisk beskrivning, inte funktionell. Benämningen belyser vad solenergi, vindkraft och batterilagring innebär, på vilket sätt de påverkar och förändrar samhället och människor.

Grow Sverige: Indien säger nej till ny kolkraft – Mat & Klimat

Hur fria är vi egentligen med bensinbilar

Som en fin motsats till Exxons försök att framställa bensinbilen som frihetssymbol har Nissan gjort årets kanske mest uppmärksammade reklamfilm för en bil.

I nyheterna

Lämna ett svar