Fri energi kommer i många former

Till skillnad från kol, olja och gas som alltid levereras på samma sätt innebär uppväxlingen till fri energi att vi kommer se en kontinuerlig utveckling av produktions- och distributionsformer. Ju fler batterier som finns i världen desto mer meningsfulla blir de små, udda, ovanliga produktionsformerna. Varje solstråle och vindpust fyller ju på batteriet. De fria energiformerna fungerar i harmoni med naturen, de är anpassade till naturens kretslopp och fungerar med utvecklingen. Därför bidrar de både till en friskare natur och till friare människor, till ett friare liv.

Varje solstråle och vindpust fyller ju på batteriet.

Rinner en bäck förbi gården? Montera en liten turbin som kan bidra till hushållsbatteriet.

Eller mikrovind. Montera små propellrar och koppla dem till batteriet.

Talesättet “Många bäckar små gör en stor å” återaktualiseras 😀

Lämna ett svar