Cirkulära system kan skapas överallt

Bill Gates ägnar mycket tid åt klimatkrisen och hur vi kan lösa den. Bland annat investerar hans stiftelse i utveckling av metoder för att separera och utvinna material ur avfall. ”Liquid gold” som en av professorerna säger 😄

Gates Notes: From power to pee, this new school is innovating a more sustainable future

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *