En nykter bild av materialbehoven visar att fri energi är mer effektivt än kol, olja och gas

Vad händer

Råmaterialutvinning för solenergi, batterier och vindkraft är väsentligt mindre än motsvarande för kol, olja och gas, även vid jämförelse av total utvinning.

Kontext

Att ta fram ett kilo stål kräver två kilo järn och nio kilo sten. På samma sätt är det med andra material som behövs för batterilagring och solenergi. För att ta fram metaller krävs oftast att en stor mängd sten bryts.

Sustainability by Numbers: The low-carbon energy transition will need less mining than fossil fuels, even when adjusted for waste rock

Total materialåtgång för elproduktion sjunker väsentligt när vi byter kolet mot solenergi och vindkraft. Forskare har granskat IEAs scenario för att begränsa den globala uppvärmningen till 1,75 grader år 2100.

Materialåtgång för elproduktion

Bedömning utifrån IEAs scenario för att begränsa den globala uppvärmningen till 1,75 grader år 2100

I samma studie har forskarna tittat på hur materialåtgången för transporter påverkas när vi byter fossila bränslen mot fri energi. För transporter krävs mer material än för bensindrivna bilar.

Materialåtgång för transporter

Bedömning utifrån IEAs scenario för att begränsa den globala uppvärmningen till 1,75 grader år 2100

Sammanlagt krävs mindre råmaterial för elproduktion och transporter när vi växlat upp till fri energi.

Vad har det för betydelse

Varje år utvinns 13 miljarder ton kol, olja och gas i världen. Varje år!

Fri energi kräver en massiv initial uppväxling (dock mindre än kol, olja och gas) och därefter endast periodisk återuppbyggnad när teknologierna nått sin livslängd. Med återbruk och återvinning kan materialåtgången göras ännu mindre.

Källor

Lämna ett svar