Världens första vind- och soldrivna aquakultur har just startat utanför Shanghai

Vad händer

Utanför Shanghai finns världens första kombinerade vindturbin, solpark och fiskodling.

Kontext

It features a three-columned, semi-submersible floating platform that supports a 3.6-megawatt (MW) offshore wind turbine and 0.4 MW of lightweight, flexible solar panels. It’s installed in an area with a depth of around 115 feet (35 meters). A fish farming space has been dedicated in the hexagonal space beneath the central platform.

electrek: Meet the ‘world’s first’ floating wind, solar, and fish farm combo

Anläggningen kan generera 96 000 kilowattimmar elektricitet om dagen vilket motsvarar 42 500 människors dagliga elförbrukning.

Fundamentet består av tre pelare med vindturbiner och böjbara solceller. Pelarna står på 35 meters djup.

Vad har det för betydelse

Att antalet fiskar ökar beror på flera saker.

  • Vindkraftsparkerna förhindrar bottentrål vilket skonar havsbottnen och gynnar bottenlevande arter.
  • De hårda ytorna på fundamenten bidrar till konstgjorda rev, matplatser och skydd för fiskar.

Källor

Lämna ett svar