Fri energi ger renare luft, rikare djurliv, ett spirande växtliv och friskare vatten

Vad händer

När världen växlar upp till fri energi kommer luftkvalitet, biologisk mångfald och mänsklig hälsa få ett enormt lyft, enligt en forskarstudie från WWF.

Kontext

Ibland glömmer vi i miljörörelsen elementa, att vi samarbetar för en friskare natur. Men då kan vetenskapen hoppa in och upplysa om vad solenergi, vindkraft och batterilager bidrar med.

World Wildlife Foundation (WWF) publicerade i veckan studien “Building a Nature-Positive Energy Transformation” där de belyser risker och effekter som den fria energin får på naturen.

The results of the analysis emphasize that a rapid transition is dramatically better for nature and society in key areas including mining, air quality, water quality, ecosystems and biodiversity, human well-being, and land area footprint.

WWF: Building a Nature-Positive Energy Transformation

Påverkan på luftkvalitet

WWF: Building a Nature-Positive Energy Transformation

Socioekonomisk påverkan

WWF: Building a Nature-Positive Energy Transformation

Vad har det för betydelse

Den största förbättringarna sker enligt rapporten inom påverkan på luft- och vattenkvalitet, förlust av biodiversitet, förlorad och försämrad mark på grund av klimatpåverkan, risk för fattigdom, exponering för kronisk vattenbrist och ökad översvämningsrisk. Dessa förbättringar möjliggörs till stor del av avvecklingen av kolgruvor och minskad förbränning av fossila bränslen.

En snabb energiomställning väntas också ge dubbelt så många arbetstillfällen. Samtidigt förväntas ett minskat antal klimatrelaterade naturkatastrofer spara upp till 2 biljoner dollar per år i infrastrukturkostnader.

Miljö & Utveckling: Flera fördelar med snabb energiomställning

I nyheterna

Lämna ett svar