Strukturella signaler om att oljan är på väg ut

Vad händer

Övergången till fri energi och elbilar medför fundamentala förändringar, som nu börjar märkas, för efterfrågan på olja.

Kontext

En mer stabil tillgång till olja och ökad rysk oljeexport indikerar ett skifte, från oro för bristande tillgång till oro för bristande efterfrågan. Dessutom har de amerikanska råoljelagren ökat markant vilket tyder på att tillgången är större än efterfrågan.

Ekonomiska indikatorer, till exempel den senaste prognosen från USAs myndighet för energidata, pekar mot en minskning i oljekonsumtion och råoljeproduktion.

International Energy Agency (IEA) har sänkt sin prognos för efterfrågan på olja baserat på den snabba ökningen av elbilar.

Vad har det för betydelse

Trots flera stora händelser som normalt skulle påverka tillgången på olja, som krig i Mellanöstern, syns inga tecken på en minskning. Utvecklingen tyder på att det som driver utvecklingen för olja är ökningen av solenergi och vindkraft i världen, inte kortfristiga politiska fluktuationer.

I nyheterna

Lämna ett svar