Sveriges sjätte värsta utsläppare – arbetsmaskiner

Naturvårdsverket publicerar data om Sveriges koldioxidutsläpp vilket utgör Grows måttstock för var vi befinner oss i arbetet mot en frisk natur och ett friare liv.

På sjätte plats i Grows jämförelse finns arbetsmaskiner som totalt släppte ut 3,35 miljoner ton koldioxidekvivalenter 2021, nästan sex procent av Sveriges totala utsläpp.

Arbetsmaskiner utgörs av bränsledriva arbetsredskap, däribland traktorer, kranar, grävmaskiner, gräsklippare, motorsågar och snöskotrar. Arbetsmaskinerna används bland annat för bygge och underhåll av vägar, bostäder och lokaler, men även för arbete inom industri, jord- och skogsbruk och fiske.

Miljoner ton koldioxidekvivalenter
Industri- och byggsektorn (inkl. vägarbeten)1,3
Jordbruk0,51
Skogsbruk0,45
Övriga (flygplatser. hamnar. m.m.)0,38
Kommersiella och offentliga verksamheter0,31
Hushåll0,32
Fiske0,08
Totalt3,35
Källa: Naturvårdsverket

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *