Nr 5 – Sveriges värsta utsläppare – elektricitet och fjärrvärme

Naturvårdsverket publicerar data om Sveriges koldioxidutsläpp vilket utgör Grows måttstock för var vi befinner oss i arbetet mot en frisk natur och ett friare liv.

På femte plats i Grows jämförelse finns elektricitet och fjärrvärme som totalt släppte ut 4 miljoner ton koldioxidekvivalenter 2021, mer än sex procent av Sveriges totala utsläpp.

Utsläppen av växthusgaser från el- och fjärrvärmeproduktionen står för cirka 8 procent av Sveriges totala utsläpp, vilket motsvarar 4 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Jämfört med 1990 har sektorns utsläpp minskat med 38 procent. Minskningen beror på att en stor del av de fossila bränslena inklusive energitorv har ersatts med biobränslen och avfallsförbränning.

Naturvårdsverket: El och fjärrvärme, utsläpp av växthusgaser
Miljoner ton koldioxidekvivalenter
Avfall och övrigt2,92
Fossila bränslen0,66
Energitorv0,21
Fast biobränsle0,23
Utsläpp från rökgasrening0,01
Totalt4
Källa: Naturvårdsverket

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *