IEA: Global batteriproduktion ökar snabbt

Vad händer

IEA presenterar data för världens batteriproduktion fram till april 2023 och visar att ökningen accelererar och nästan är tillräcklig för att möta planerade mål till 2030.

Kontext

2021 producerades batterier med en kapacitet på 340 gigawattimmar. 2022 närapå fördubblades kapaciteten till 660 gigawattimmar. Från de sista månaderna 2022 till och med kvartal ett 2023 har tillverkningskapaciteten för batterier ökat med tjugofem procent, från 5,5 till 6,8 terawattimmar per år.

Större tillverkningsprojekt för batterier som tillkännagivits första kvartalet 2023

Vad har det för betydelse

Ju större lagringskapacitet desto mer elektricitet kan vi producera från fri energi. Lagringskapaciteten ger en bild av hur snabbt vi kan ersätta kol, olja och gas. Dagens accelererande kapacitet är ett väldigt gott tecken för klimatet.

I nyheterna

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *