Svensk Solenergi- fler än 100 000 nya solcellsanläggningar i år

Vad händer

Branschorganisationen Svensk Solenergi uppskattar att det kommer byggas ungefär hundratretusen nya solcellsanläggningar i Sverige 2023.

Kontext

2022 anslöts 55 000 solcellsanläggningar i Sverige, en fördubbling jämfört med året innan.

Uppskattat antal nya solcellsanläggningar som ansluts till elnätet i Sverige varje kvartal

Svensk Solenergi: Uppskattat antal nya solcellsanläggningar som ansluts till elnätet i Sverige varje kvartal.

Om vår prognos på drygt 100 000 nya anläggningar visar sig stämma innebär det troligtvis att omkring 1,3–1,7 GW ny nätansluten effekt kommer att installeras under året.

Svensk Solenergi: Ny prognos för installations­takten

Vad har det för betydelse

Ju snabbare vi ersätter kol, olja och gas med fri energi desto snabbare minskar utsläppen, globalt. När en marknad tar fart, som den svenska solcellsmarknaden, stimulerar det marknader i andra länder, i EU men även i resten av världen eftersom priset på solpaneler sjunker i takt med uppväxlingen.

I nyheterna

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *