Ember: elektricitet från kol och gas i EU minskade med 17% under årets första sex månader

Vad händer

EUs elproduktion från kol och gas har kollapsat under första halvåret 2023. Huvudorsaken är minskad efterfrågan men också ökad produktion från solenergi.

Kontext

Den brittiska analysstudion Ember presenterar nya data i sin senaste rapport. Efterfrågan på elektricitet i EU föll med fem procent under årets första sex månader jämfört med samma period 2022. Höga elpriser och krisåtgärder på grund av kriget i Ukraina medförde att elförbrukningen i EU föll till 1261 terawattimmar (tera = tusen miljarder) vilket var lägre än rekordet från 2020 då pandemin fick förbrukningen att sjunka till 1271 terawattimmar.

Between January and June, fossil fuels generated 410 TWh in the EU, making up the lowest ever 33% of demand. This collapse was led by coal, which fell by a staggering 23% in the EU in the first half of the year, while gas decreased by 13% year-on-year. In May, coal set a record by generating less than 10% of the EU’s electricity generation for the first time ever.

Ember: EU fossil generation hits record low as demand falls

Vindkraft och solenergi fortsatte att växa med 5 respektive 13 procent. I maj och juli stod vindkraft och solenergi för över trettio procent av EUs totala elproduktion. Sjutton länder slog rekord i elproduktion från solenergi och vindkraft. Grekland och Rumänien passerade femtio procent och Danmark och Portugal heal sjuttiofem procent av sin elproduktion från fri energi. I juni mötte Nederländerna mer än hela landets elförsörjning med solenergi och vindkraft i 140 timmar. I juli genererade landet för första gången 50 procent av sin elektricitet med vindkraft och solenergi och Tyskland 49 procent.

Vad har det för betydelse

Detta är metoden för att eliminera utsläpp från världens elproduktion, en kombination av effektiviseringar och satsningar på fri energi. Att vi ser detta hända på bred front i många länder är väldigt uppmuntrande, en klar bild av hur vi löser klimatkrisens största problemkälla.

I nyheterna

Lämna ett svar