Batterisamarbete stabiliserar elnätet

Vad händer

Sammankopplade batterier kunde stabilisera elnätet när Oskarshamn 3 snabbstoppade i slutet av augusti.

Kontext

I april i år slogs tunnelbanan och stora delar av Stockholms elnät ut på grund av tekniska fel men företaget CheckWatts batterisamarbete agerade reserv och kunde återställa elektricitet till många av huvudstadens hushåll. 25 augusti användes samma teknik när kärnkraftsreaktorn Oskarshamn 3 plötsligt stängdes ner. Sammanlänkade batterier bidrog med 12 megawatt med följden att elnätet med viss begränsning kunde fortsätta fungera.

Vad har det för betydelse

”En nackdel med stora centraliserade kraftverk är sårbarheten vid fel. Ett elsystem med omfattande sol- och vindkraft, tillsammans med batterier och andra resurser, skulle ge avsevärd ökad driftsäkerhet jämfört med dagens system”, förklarar Dan-Eric Archer.

”Kostnaderna för stödtjänster är minimala jämfört med att bygga ny kärnkraft. Dessutom går dessa kostnader till de företag och privatpersoner som investerat i batterilager. När investeringar i energilagring blir lönsamma skapas nya mervärden och förutsättningar för ett effektivt, förnybart elsystem”, avslutar Dan-Eric Archer.

Aktuell Energi: Batterier stabiliserade elnätet när Oskarshamn 3 snabbstoppade

Förutom den uppenbara styrkan med många sammankopplade reserver kommer batterisamarbeten öka intresset för dubbelriktad elektricitet. Batterier blir mångdubbelt värdefulla när de är kopplade till varandra, likt internet eller andra nätverk.

I nyheterna

Lämna ett svar