6 steg mot en fossilfri värld

Min favoritanalytiker Karl Burkart beskriver sex kännetecken som visar hur vi är på väg mot en fossilfri värld.

  1. Fri energi har nått en vändpunkt och utsläppen kommer börja minska före 2025
  2. Klimatekonomin expanderar snabbt på grund av ett enormt tillflöde av offentliga medel.
  3. Investerare riktar mer och mer sin uppmärksamhet mot klimatet vilket medför en massiv ökning av mängden privat kapital.
  4. Fossilaktier blir alltmer riskfyllda vilket påverkar staters och investerares beteende.
  5. Investerare lägger mer pengar och tid på egna framtida utsläppsfria investeringar
  6. Greenwashing har slutat fungera och människor överger företag som orsakar klimatkrisen.

Fossil fuels are getting less attractive and more costly everyday (even without carbon taxes), as investment opportunities in renewables and energy efficiency become more and more appealing.

Karl Burkart: 6 reasons why we can be (cautiously) optimistic about solving the climate crisis

Lämna ett svar