Gas!

Femte energislaget i vår serie om den globala prisutvecklingen för de olika energislagen är fossilgas som står för en fjärdedel av världens energiförsörjning. Priset på fossilgas har sjunkit med 29 procent de senaste tio åren, från 83 dollar per megawattimme år 2009 till 59 dollar per megawattimme år 2020.

Naturgas är en icke förnybar energikälla som utvinns ur separata gasfyndigheter och i samband med oljeutvinning. Den används i bland annat värme, matlagning och elproduktion, som bränsle för fordon och som kemisk råvara vid tillverkning av bland annat plast.

Wikipedia: Naturgas

Prisutveckling för elektricitet från fossilgas

Källa: Lazard (pdf)
ÅrDollar per megawattimme ($/MWh)
200983
201082
201183
201275
201374
201474
201564
201663
201760
201858
201956
202059
Källa: Lazard (pdf)

Analysen gjordes av det amerikanska företaget Lazard som har bedömt den avvägda energikostnaden, på engelska Levelized Cost of Energy (LCOE), för olika energislag. Här presenteras medelvärdet av högsta och lägsta LCOE för elektricitet från fossilgas.


Hur mycket är en megawatt?

1 kommentar

Lägg till din

[…] sjätte energislaget i vår serie om den globala prisutvecklingen för de olika energislagen är precis som igår gas men av ett annat slag. Peaking power plants (peakers) körs i allmänhet endast när det finns […]

Lämna ett svar