Tredubbling av världens solenergi närmare än vi tror – IEA

Vad händer

IEA klargör i en ny analys att många av världens länder kan nå klimatmål till 2030 genom att inkludera befintliga planer i sina nya nationella åtaganden.

Kontext

Från 2022 till 2023 ökade den globala installerade kapaciteten för fri energi med 64 procent till mer än 550 gigawatt.

IEAs analys av 150 länders nationella ambitioner visar att de motsvarar en global installerad kapacitet på nästan 8 terawatt fri energi till 2030.

Ambition för energiteknologier i Europa till 2030

IEA: COP28 Tripling Renewable Capacity Pledge

Om dessa ambitioner inkluderas i nya nationella åtaganden, skulle det motsvara 70% av vad som krävs för att nå målet att tredubbla fri el- och värmeproduktion till 2030.

“At COP28, nearly 200 countries pledged to triple the world’s renewable power capacity this decade, which is one of the critical actions to keep alive hopes of limiting global warming to 1.5 °C. This report makes clear that the tripling target is ambitious but achievable – though only if governments quickly turn promises into plans of action,”

IEA Executive Director Fatih Birol

Många utmaningar återstår att lösa, från långa väntetider att få tillstånd för solpaneler eller vindkraftverk, otillräckliga investeringar i elnät, integrering av fri energi i elförsörjningen och höga kostnader för finansiering, i synnerhet i utvecklingsländer.

Det finns många åtgärder som länder kan utföra för att öka sin elproduktion med fri energi, till exempel genom att

  • minska finansieringskostnaderna
  • förtydliga sin långsiktiga policy
  • stödja projekt i förberedelsesfasen
  • minska riskerna kopplade till pris, inflation och valutakurser

Vad har det för betydelse

Bilden att ingen agerar för att lösa klimatkrisen är uppenbarligen fel, de flesta länder har satt upp höga mål och arbetar hårt för att nå dem. IEA visar att många länder är närmare sina mål än de flesta tror.

Källor

Lämna ett svar