Vindkraft och solenergi har ersatt en femtedel av EUs elproduktion från fossila bränslen – Ember

Vad händer

Sedan 2019 ökar fri energi snabbt i EU- länderna. Vindkraft och solenergi tränger ut kol och fossilgas ur elproduktionen, enligt en ny analys från brittiska Ember.

Kontext

Solenergi och vindkraft har växt med 65 procent sedan 2019. Vindkraften har nu en kapacitet på 219 gigawatt och solenergin som mer än fördubblat sin kapacitet har nu en kapacitet på 257 gigawatt. Det motsvarar 230 000 installerade solpaneler om dagen i fyra år!!

Kapacitetsökningen gav 46 procent mer elektricitet under de fyra åren, 226 terawattimmar.

EUs uppväxling från 2019

Ember: Wind and solar displace a fifth of EU fossil generation since 2019

Elproduktion från fossila bränslen minskade med 22 procent. Kol som källa till elproduktion minskade med 25 procent.

Without the wind and solar growth, fossil generation would have fallen by a mere 1.9% (21 TWh) instead of a substantial 22%, as lower electricity demand was offset by the decrease in the generation from other clean sources, Ember said.

Renews.biz: ‘EU wind, solar grow 65% in four years’

Vindkraft producerar mer elektricitet än fossilgasen

Ember: Wind and solar displace a fifth of EU fossil generation since 2019

Vindkraften ökade med 28 procent och står för 17.5 av elektriciteten i EU. 2023 producerade vindkraften 470 terawattimmar elektricitet, vilket motsvarar Frankrikes totala elbehov. Fossilgas genererade 449 terawattimmar elektricitet.

Nästan hälften av världens stora solenergimarknader ligger i EU

Ember: Wind and solar displace a fifth of EU fossil generation since 2019

13 av 28 länder som installerade mer än 1 gigawatt solenergi 2023 ligger i EU.

Vad har det för betydelse

EU- kommissionen har föreslagit 45 procent fri energi till 2030. Mellan 6 och 9 juni är det val till EU- parlamentet och resultatet kommer påverka hur ambitiöst EU kan agera mot klimatkrisen.

Källor

Lämna ett svar