Elanvändning, produktion och utsläpp i kontext

Världen

2021 använde världens alla länder energi motsvarande 165 000 terawattimmar (TWh) vilket inbegriper elektricitet, transporter och värme. Av dessa var 29 000 terawattimmar (TWh) elektricitet. Detta gav upphov till utsläpp på 37 miljarder ton koldioxidekvivalenter.

Andel (procent) av världens elproduktion

Energislag20212015
Kol3638
Gas2223
Olja35
Solenergi51
Vindkraft84
Vattenkraft1516
Kärnkraft911
Bioenergi22
Källa: Our World in Data

Kina

2021 använde Kina energi motsvarande 44 000 terawattimmar (TWh). Av dessa var 8000 terawattimmar (TWh) elektricitet vilket är 28% av världens elanvändning. Detta gav upphov till utsläpp på 11 miljarder ton koldioxidekvivalenter vilket motsvarar 30% av världens utsläpp.

Andel (procent) av Kinas elproduktion

Energislag20212015
Kol6170
Gas33
Olja00
Solenergi51
Vindkraft93
Vattenkraft1519
Kärnkraft53
Bioenergi21
Källa: Our World in Data

Indien

2021 använde Indien energi motsvarande 10 000 terawattimmar (TWh). Av dessa var 1900 terawattimmar (TWh) elektricitet vilket är 7% av världens elanvändning. Detta gav upphov till utsläpp på 3 miljarder ton koldioxidekvivalenter vilket motsvarar 8% av världens utsläpp.

Andel (procent) av Indiens elproduktion

Energislag20212015
Kol7476
Gas35
Olja01
Solenergi51
Vindkraft42
Vattenkraft1010
Kärnkraft33
Bioenergi22
Källa: Our World in Data

Lämna ett svar