Torra batterier som är snabbare och lagrar mer

Vad händer

En ny metod för att tillverka batterier kan sänka kostnaderna, öka prestandan och ta bort giftigt slam.

Kontext

Amerikanska Oak Ridge National Laboratory (ORNL) har utvecklat ett torrt batteri som ersätter slam och lösningar med ett kompakt, puderbaserat material. Utvecklingen är dock i ett tidigt skede och har inte använts för normal produktion.

Torra processer låter tillverkarna fylla elektroden med en större mängd aktiva material. Den tjockare elektroden är relativt enkel att tillverka och skulle kunna bidra till en snabbare tillverkningsprocess. Men tjockleken skulle också kunna begränsa strömmen.

En elektrod är en elektronledare som används för att skapa elektrisk kontakt med icke-metalliska material såsom halvledare, elektrolyt, joniserad gas eller vakuum. Kontakten är till för att antingen leda ström eller mäta en elektrisk potential.

Wikipedia: Elektrod

Vad har det för betydelse

Ju mer energilagring vi kan bygga desto snabbare kan vi ersätta kol, olja och gas och sänka världens koldioxidutsläpp.

“This eliminates the solvent while showing promise for delivering a battery that is durable, less weighed down by inactive elements and able to maintain high energy storage capacity after use,”

Clean Technica: Better EV Batteries Start On Factory Floor With New “Dry Manufacturing” Method

Med en torr process skulle tillverkaren slippa stor utrustning för lösningar och bestrykning. Det är också känt att en torr process kan spara rum, tid och energi vid tillverkningen.

I nyheterna

Lämna ett svar