EU fördubblar medlemsländernas obligatoriska energisparande

Vad händer

EU har fattat det formella beslutet för Energy Efficiency Directive, ett direktiv som höjer kraven på medlemmarnas energibesparingar.

Kontext

I och med att direktivet om energieffektivsering antagits är EU- länder juridiskt bundna att prioritera energieffektivitet i det politiska beslutsfattandet, i planeringen och vid större investeringar. Energieffektivitet blir en del av offentlig upphandling.

Under the amended directive, EU countries will be required to achieve an average annual energy savings rate of 1.5% from 2024 to 2030, almost double the current requirement of 0.8%. The annual savings requirement reaches 1.9% in 2030. This is expected to drive energy end-use savings across sectors such as buildings, industry and transport.

Power Technology: EU finalises energy efficiency legislation

Europeiska företag som konsumerar riktigt stora mängder energi blir tvungna att implementera system för sin energihantering eller genomgå en energigranskning. Stora datacenter ska nu också rapportera sin energiförbrukning.

Länderna ska också prioritera energieffektivisering för utsatta grupper, låginkomsthushåll och människor i subventionerat boende.

Vad har det för betydelse

Syftet med direktivet är att accelerera uppväxlingen från kol, olja och gas till fri energi och minska Europeiska Unionens utsläpp.

I nyheterna

Lämna ett svar