EU- parlamentet beslutar att medlemsländer ska installera snabbladdare var sjätte mil

Vad händer

EU- parlamentet har röstat för ett förslag att medlemsländerna ska bygga ut sina laddnätverk och ha minst en snabbladdare var sjätte mil längs de stora transportlederna.

Kontext

Förslaget anger att det måste finnas laddstationer med totaleffekt på minst 400 kilowatt var sjätte mil längs vägarna i stomnätet TEN-T senast 2026. Effekten ska sedan öka till 600 kilowatt per station och då ska minst två av laddarna leverera minst en effekt på 150 kilowatt.

Med lagen ställer EU också krav på att det ska vara enklare att snabbladda. Det ska gå att betala vid alla laddningspunkter, med betalkort eller kontaktlösa enheter och utan krav på abonnemang. Priset ska anges per kilowattimme, minut eller laddning.

Allt om Elbil: Klubbat: Här är vägarna som får snabbladdare var sjätte mil

Vad har det för betydelse

– Användandet av mer hållbara, förnybara och effektiva energilösningar inom transportsektorn kommer att bidra till att minska utsläppen av växthusgaser och luftföroreningar, förbättra medborgarnas livskvalitet och skapa nya högkvalitativa jobb. De nya reglerna kommer också att bidra till att bygga ut mer laddningsinfrastruktur och göra den lika enkel att använda som traditionella bensinstationer, kommenterar Petar Vitanov, Parlamentets föredragande för alternativa bränslen.

Allt om Elbil: Klubbat: Här är vägarna som får snabbladdare var sjätte mil

I nyheterna

Lämna ett svar