10 organisationer som motverkar avskogning

Världsnaturfonden (WWF)

WWF är en av världens största miljöorganisationer och arbetar för att skydda skogar och andra naturmiljöer. Organisationen har ett stort antal projekt på plats i olika delar av världen, bland annat i Amazonas, Afrika och Indonesien. WWF erbjuder flera olika sätt att engagera sig, bland annat genom donationer, volontärarbete och aktivism.

Världsnaturfonden (WWF)

Rainforest Alliance

Rainforest Alliance är en icke-statlig organisation som arbetar för att bevara regnskogar och främja hållbarhet i jordbruket. Organisationen arbetar med jordbrukare, företag och regeringar för att utveckla hållbara metoder för att bruka skogar och jordbruksmark. Rainforest Alliance erbjuder bland annat certifieringar för hållbar produktion av kaffe, te och kakao.

Rainforest Alliance

The Nature Conservancy

The Nature Conservancy är en global miljöorganisation som arbetar för att bevara naturmiljöer. Organisationen har ett stort antal projekt på plats i olika delar av världen, bland annat i Amazonas, Afrika och Asien. The Nature Conservancy erbjuder flera olika sätt att engagera sig, bland annat genom donationer, volontärarbete och aktivism.

The Nature Conservancy

Conservation International

Conservation International är en global miljöorganisation som arbetar för att bevara naturmiljöer och främja hållbar utveckling. Organisationen har ett stort antal projekt på plats i olika delar av världen, bland annat i Amazonas, Afrika och Asien. Conservation International erbjuder flera olika sätt att engagera sig, bland annat genom donationer, volontärarbete och aktivism.

Conservation International

World Resources Institute

World Resources Institute är en forskningsorganisation som arbetar för att bevara naturresurser och främja hållbar utveckling. Organisationen har ett stort antal projekt på plats i olika delar av världen, bland annat i Amazonas, Afrika och Asien. World Resources Institute erbjuder flera olika sätt att engagera sig, bland annat genom donationer, volontärarbete och aktivism.

World Resources Institute

Amazon Watch

Amazon Watch är en ideell organisation som arbetar för att skydda Amazonas regnskog. Organisationen arbetar med att bekämpa illegal avverkning, jordbruksexpansion och andra hot mot regnskogen. Amazon Watch erbjuder flera olika sätt att engagera sig, bland annat genom donationer, volontärarbete och aktivism.

Amazon Watch

Rainforest Trust

Rainforest Trust är en ideell organisation som arbetar för att skydda regnskogar runt om i världen. Organisationen köper upp mark i regnskogar och överför den till lokala samhällen eller icke-statliga organisationer som kan förvalta den på ett hållbart sätt. Rainforest Trust erbjuder flera olika sätt att engagera sig, bland annat genom donationer och volontärarbete.

Rainforest Trust

Eden Reforestation Projects

Eden Reforestation Projects är en ideell organisation som arbetar för att återplantera regnskogar. Organisationen har ett stort antal projekt på plats i olika delar av världen, bland annat i Madagaskar, Haiti och Indonesien. Eden Reforestation Projects erbjuder flera olika sätt att engagera sig, bland annat genom donationer och volontärarbete.

Eden Reforestation Projects

One Tree Planted

One Tree Planted är en ideell organisation som arbetar för att plantera träd runt om i världen. Organisationen har ett stort antal projekt på plats i olika delar av världen, bland annat i USA, Afrika och Asien. One Tree Planted erbjuder flera olika sätt att engagera sig, bland annat genom donationer och volontärarbete.

One Tree Planted

Arbor Day Foundation

Arbor Day Foundation är en ideell organisation som arbetar för att främja plantering av träd. Organisationen har ett stort antal projekt på plats i USA, men arbetar också med projekt i andra delar av världen. Arbor Day Foundation erbjuder flera olika sätt att engagera sig, bland annat genom donationer, volontärarbete och aktivism.

Arbor Day Foundation

Bildkälla: Amazonas

Lämna ett svar